IB-logo 03
 • “Dat ik dit doel bereikt heb!”

 • René liep een halve marathon

 • Beeldbellen met de reumatoloog

 • Hoe digitaal ben jij met reuma?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
maandag, 30 November 2020 08:37

Beeldbellen met de reumatoloog

Sinds de komst van COVID-19 zijn veel spreekuren op de reumapoli vervangen door telefonische en videoconsulten. Maar is videobellen wel een goede en veilige manier om vast te stellen of iemand een gewrichtsontsteking heeft of om mensen met reuma te volgen? Reumatologen van het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede onderzochten de ervaringen van mensen met reuma en hun behandelaars met beeldbellen.

“Van eind april tot begin september hebben we circa 100 patiënten en hun behandelaars via vragenlijsten gevraagd naar hun ervaringen met videobellen. Hieruit is naar voren gekomen dat 70% van de patiënten tevreden is over het videoconsult. Ze kunnen de behandelaar goed verstaan en vinden dat zij zelf ook goed hun verhaal kunnen doen. Op de vraag of ze tijdens het videoconsult voldoende waren geholpen, antwoordt de helft van de patiënten bevestigend. Voor de andere helft voldoet het beeldbellen niet helemaal aan hun behoefte. Slechts 34% vindt het videoconsult hetzelfde als persoonlijk contact. Toch zegt 46% de volgende keer best weer een videoconsult te willen”, vertelt reumatoloog Harald Vonkeman.

De afdeling Reumatologie van het MST gebruikt voor de videoconsulten het programma MS Teams. Vonkeman: “Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de patiënten, jong en oud, makkelijk met Teams uit de voeten kan. Een enkeling heeft de handleiding nodig om de applicatie te installeren. Mensen met een lager opleidingsniveau lijken hier iets meer moeite mee te hebben.”

Een deel van de patiënten die tijdens de onderzoeksperiode zijn benaderd voor deelname, wil niet beeldbellen. Bijvoorbeeld omdat ze geen geschikte apparatuur hebben, onvoldoende ervaring hebben met beeldbellen of van zichzelf vinden dat ze het niet kunnen.

Behandelaars raden beeldbellen aan

Harald Vonkeman: “Bij ongeveer een derde van de videoconsulten is de ervaring van behandelaars dat patiënten problemen hebben met opstarten, met de camera of met de microfoon. In 60% van de gevallen vinden zij dat de videocall daardoor meer tijd kost dan een telefoontje. Toch geven de behandelaars in 90% van de videoconsulten aan tevreden te zijn over het resultaat, omdat je met beeldbellen ook non-verbale communicatie meekrijgt. Ze zeggen beeldbellen aan te raden aan collega’s.”

Lees verder in ReumaMagazine 8, 2020

Meer reumanieuws

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23