IB-logo 03
 • Sjögren behandelen met stamcellen

 • beoordelen van onderzoeksvoorstellen

 • Luisteren naar mijn lichaam

 • Reumamedicijn Galapagos doorstaat laatste test

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
woensdag, 28 February 2018 10:25

Volop aandacht voor patiëntenperspectief

“Wekelijks ontvangt het Reumafonds berichten van mensen met reuma die knelpunten ervaren in de zorg”, vertelt Nique Lopuhaä, beleidsmedewerker Patiëntenbelangen Reumafonds. “Een deel van deze knelpunten wordt in de huisartsenzorg ervaren. Toen het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) in 2014 ons benaderde met de vraag of we fonds wilden meewerken aan de herziening van de huisartsenrichtlijn voor artritis, hoefden we niet lang na te denken.”

De vraag was welke knelpunten mensen met reumatoïde artritis (RA) in de dagelijkse (huisartsen)praktijk ervaren. Nique Lopuhaä: “Om goede input te kunnen leveren, hebben we eerst onze ‘achterban’ geraadpleegd. Dit hebben we op verschillende manieren gedaan. Bijvoorbeeld via social media en andere online kanalen. Door het organiseren van een werksessie met bestuursleden van alle lokale reumapatiëntenverenigingen in Nederland. En een werksessie met de Expertgroep Kwaliteit van Reumazorg, die bestaat uit ervaringsdeskundigen.”

Patiënten snel zien
Op basis van alle input is een knelpuntenanalyse gemaakt. Deze is ingebracht in de werkgroep. Nique Lopuhaä benadrukt: “Het perspectief van de patiënt hebben we daarbij voortdurend voor ogen gehouden. Zowel tijdens het literatuuronderzoek, het bespreken van de uitkomsten en de vertaling daarvan naar aanbevelingen voor huisartsen. Met een mooi resultaat: een richtlijn die voorschrijft dat huisartsen tijdig naar een reumatoloog doorverwijzen bij een vermoeden van reumatoïde artritis. De reumatologen op hun beurt doen hun best de patiënten snel te zien. Verder is er meer aandacht voor andere vormen van reuma zoals jicht, spondyloartritis en artritis bij de ziekte van Lyme.”

Meer mensen met reuma

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17