IB-logo 03
 • Coronavirus vraagt om aanpassingsvermogen

 • Tina Festival op het matje geroepen

 • De kinderreumatoloog komt een dag naar Zeeland

 • De top 10 onderzoeksvragen bij jeugdreuma

 • “Aan deze onderzoeksagenda heb je iets”

 • Nieuwe manier van pijnbestrijding bij knieartrose

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
zondag, 26 January 2020 21:02

Voorlichting over jicht

Mensen met jicht kunnen zelf veel doen om te voorkomen dat zij opnieuw ontstekingen krijgen. Verpleegkundig specialist Monique van Teeffelen, werkzaam bij de poli Reumatologie van het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel, deed voor haar masteropleiding onderzoek naar de zelfmanagementvaardigheden van mensen met jicht.

“Bij zelfmanagement gaat het er bijvoorbeeld om wat mensen zelf doen om de oorzaak van hun jicht te achterhalen, of zij hulp inschakelen van de huisarts, of zij de medicijnen die de arts hun heeft voorgeschreven, blijven innemen en wat zij ondernemen om hun levensstijl te veranderen. Via vragenlijsten heb ik in kaart gebracht wat jichtpatiënten die bij ons onder behandeling zijn, zelf doen. Ook heb ik onderzocht of er bepaalde factoren zijn die zelfmanagementvaardigheden in de weg staan. Denk aan opleidingsniveau, lees- en computervaardigheden, of het kunnen functioneren in een groep. Hieruit is gebleken dat deze factoren van directe invloed zijn op de zelfmanagementvaardigheden. Daar dienen zorgverleners dus rekening mee te houden bij het begeleiden van mensen met jicht”, licht Monique van Teeffelen toe.

“Mensen met jicht die bij ons op de reumapoli komen, krijgen eerst een consult met de reumatoloog voor het stellen van de diagnose, een eerste uitleg en het instellen van de medicatie. Vervolgens komen ze bij mij om de urinezuurverlagende medicatie verder in te laten stellen. Tijdens deze afspraak houd ik altijd een educatiegesprek met de patiënt waarin ik vertel wat jicht is en hoe het kan ontstaan. Want jicht kan verschillende oorzaken hebben (zie pagina 19). Op internet wordt veel gepubliceerd, maar er is ook veel tegenstrijdige informatie. Naar aanleiding van mijn onderzoek hebben we onze eigen zorg op de reumapoli aangepast en besteden we meer aandacht aan zelfmanagement bij jicht. Als de medicatie goed is ingesteld, de patiënt klachtenvrij is en voldoende op de hoogte is van de behandeling, dragen we deze over aan de huisarts met het advies om jaarlijks de nierfunctie en het urinezuurgehalte te bepalen en het medicijngebruik te controleren. Het komt namelijk nog te vaak voor dat patiënten ons na een aantal jaar opnieuw bezoeken met jichtklachten, meestal omdat zij zelf de keuze hebben gemaakt om met hun medicatie te stoppen.”

Pushen heeft geen zin

In driekwart van de gevallen is de oorzaak van jicht leefstijlgerelateerd. Monique van Teeffelen weet uit ervaring dat pushen geen zin heeft. “De beste resultaten worden behaald als mensen de leefstijladviezen zelf zo inrichten dat het in hun manier van leven past. Ik kan mij heel goed voorstellen dat als jij een baan hebt waarin je geacht wordt regelmatig met klanten te lunchen en daar wijn bij te drinken, het lastig is om je voedingspatroon te veranderen. Ik verzin samen met de patiënt manieren om met dat soort problemen om te gaan. Ik adviseer mensen altijd om kleine doelen na te streven. Focus je op één ding en probeer daar een succes van te maken.”

De patiëntengroep die zij heeft gebruikt voor haar onderzoek, bleek over goede zelfmanagementvaardigheden te beschikken. Monique van Teeffelen: “Ik moet hier wel de kanttekening bij plaatsen dat het grootste deel van de mensen met jicht bij de huisarts terecht komt. Daar hebben wij dus geen zicht op. Aan de andere kant heeft het onderzoek laten zien dat goede uniforme voorlichting helpt bij het verbeteren van de zelfmanagementvaardigheden van jichtpatiënten.”

Voor mensen met jicht heeft ze de volgende adviezen: “Probeer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de jicht. Als je last hebt van twee of meer jichtaanvallen per jaar, al dan niet in combinatie met jichtknobbeltjes, dan is het zinvol om voor de rest van je leven urinezuurverlagende medicijnen te gebruiken. Dat voorkomt nieuwe jichtaanvallen en vermindert het risico op hart- en vaatziekten en nierfunctieverlies. Tot slot is het verstandig om bij blijvende jichtaanvallen die gerelateerd zijn aan leefstijl, je te laten begeleiden door een zorgprofessional”, aldus Monique van Teeffelen.

Lees de rest van het dossier in ReumaMagazine 6, 2019

Meer dossier

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12