IB-logo 03
 • Hardlopen met Reuma

 • Coördinator Ervaringsdeskundigheid Christa Grootveld

 • Volop aandacht voor patiëntenperspectief

 • Lees ReumaMagazine 3 zonder losse eindjes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
woensdag, 05 April 2017 14:14

Zelfmanagement: eigen regie is de sleutel

In hoeverre hebben jongeren en volwassenen met reuma behoefte aan ondersteuning bij zelfmanagement en waar liggen hun voorkeuren? Judy Ammerlaan (51) zocht het uit. In december promoveerde ze met succes op haar onderzoek naar de haalbaarheid en effectiviteit van een aantal zelfmanagement initiatieven, zoals de transitiepoli, de website jongenenreuma.nl en de (online) zelfmanagementtraining Reuma Uitgedaagd!

Judy Ammerlaan heeft gedurende haar hele carrière in de gezondheidzorg de patiënt centraal gezet. Ze stond aan de wieg van projecten als de transitiepoli, een polikliniek binnen het UMCU waarbij de kinderarts, reumatoloog en de verpleegkundig specialist nauw samenwerken om de overstap naar de volwassenenpoli zo goed mogelijk te laten verlopen. Of de website www.jongenreuma.nl en het online patiëntenportaal waarin mensen thuis hun medisch dossier kunnen raadplegen of een e-consult kunnen versturen naar het ziekenhuis. Alle initiatieven maken inmiddels deel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering op de poli reumatologie van het UMC Utrecht.

Ook bij de ontwikkeling van de training Reuma Uitgedaagd! (www.reumauitgedaagd.nl), een zelfmanagementtraining voor jongeren en volwassenen ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen het Reumafonds, de vroegere Reumapatiëntenbond en het UMC Utrecht en gegeven door trainers met reuma, is ze vanaf het begin nauw betrokken geweest. Reuma Uitgedaagd! wordt zowel live als online aangeboden.

Judy Ammerlaan onderzocht de haalbaarheid en effectiviteit van bovengenoemde zelfmanagement interventies bij jongeren (16 – 25 jaar) en volwassenen.

“Beide groepen hebben behoefte aan een vorm van ondersteuning op het gebied van zelfmanagement. Jongeren willen vooral hun kennis over reuma vergroten en vaardiger worden in het omgaan met reuma in hun dagelijkse leven. Zij hebben vaak moeite met het herkennen en stellen van hun grenzen. Ook willen ze beter leren omgaan met hun ziekte en met het onbegrip dat zij soms ervaren vanuit hun omgeving.

Volwassenen geven vooral voorkeur aan ondersteuning op maat. Zij hebben behoefte aan een programma dat zij zelf in hun eigen tempo kunnen doorlopen. Wel stellen ze het op prijs om digitaal contact te onderhouden met andere gebruikers. Verder hebben ze liever een expert-patiënt als trainer in plaats van een officiële zorgverlener.”

 

Lees verder in ReumaMagazine 3, 2017

Meer dossier

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9