IB-logo 03
 • Kunstmatige intelligentie bij reuma-onderzoek

 • Hoe ziek worden mensen met reuma van het coronavirus?

 • The Young Rebel Project

 • Naar de reumatoloog bij de huisarts

 • Vaccin tegen corona?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
zondag, 01 March 2020 08:37

Zorgcowboys

Ondernemers die de randen van de wet opzoeken: je verwacht ze niet in de zorg. Toch opereren in deze wereld ‘zorgcowboys’, zoals de Patiëntenfederatie ze noemt. Deze organisatie dringt aan op wetten die het mogelijk maken om zorgcowboys te weren uit het bestel. Het gaat om de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Toetreding Zorgaanbieders (AWtza).

‘Zorgcowboys’ maken onze zorg onnodig duur. Vooral in de wijkverpleging komt het nogal eens voor dat er misbruik wordt gemaakt van het systeem. Na de invoering van de Wet maatschappelijke zorg, dit jaar vijf jaar geleden, en de bijbehorende decentralisatie van zorgtaken zijn de gemeenten verantwoordelijk voor miljarden euro’s aan zorggeld. De gemeenten hebben moeite met het toezicht op zorgbedrijven en ze weten vaak niet of het zorggeld wel op de juiste plaats terecht komt. Wordt het geld wel daadwerkelijk aan zorg besteed?

De Patiëntenfederatie schrijft in een brief dat patiënten erop moeten kunnen vertrouwen dat er alleen zorgaanbieders op de markt zijn die kwalitatief goede en veilige zorg bieden. En dat die zorgaanbieders de kosten niet onnodig opvoeren, maar er juist toe bijdragen dat de zorg betaalbaar blijft.

Helaas zijn er aanbieders, waaronder nieuwe toetreders op de zorgmarkt, die het niet het belangrijkste vinden dat de cliënt passende zorg krijgt, maar vooral uit zijn op eigen gewin. De nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ken hier een einde aan maken. In deze wet is een meldplicht opgenomen, een belangrijk instrument om zorgcowboys uit de zorg te weren. De aan de Wtza-vergunning verbonden intrekkingsgronden moet het intrekken van vergunningen mogelijk maken. En dan mogen we zorgcowboys die aan de slag zijn gegaan, voor deze wet van kracht is niet vergeten.

Anita Sanders, voorzitter ReumActief

 

Meer columns

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4