IB-logo 03
 • ReumaMagazine 6 komt eraan!

 • EULAR 2020 digitaal

 • Finalist Mrs Netherlands Universe 2020

 • Vervuilde paracetamol?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
zaterdag, 07 March 2020 18:19

Zinnige Zorgproject

De zorg voor mensen met reumatoïde artritis (RA) kan mogelijk nog beter. Dit blijkt uit het Zinnige Zorg-rapport ‘Systematische analyse Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel’ van Zorginstituut Nederland. Samen met patiëntenorganisaties en zorgprofessionals heeft het Zorginstituut dit zorgtraject geselecteerd voor nader onderzoek.

Bij RA geldt dat hoe eerder de behandeling start, hoe gunstiger het verloop van de ziekte kan zijn. Tijdens het screeningsproces zijn aanwijzingen gevonden dat de herkenning van RA in de eerste lijn en de doorverwijzing naar de tweede lijn mogelijk beter kunnen. Ook de behandeling van RA lijkt verbetermogelijkheden te bieden. Er zijn aanwijzingen dat patiënten meer betrokken kunnen worden bij hun behandeling en de keuzes die daarin kunnen worden gemaakt. Verder zijn er vermoedens dat de implementatie van cardiovasculair risicomanagement (CVRM) kan worden verbeterd. CVRM is van belang omdat het de door RA toegenomen kans op hart- en vaatziekten kan verlagen. Hiernaast zijn er aanwijzingen dat de inzet van dure geneesmiddelen mogelijk verminderd kan worden. Het optimaliseren van de dosering kan voor patiënten tot minder bijwerkingen leiden. Ook kan dat een kostenbesparing opleveren.

Samen met de betrokken partijen gaat het Zorginstituut de aanwijzingen voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met RA verder onderzoeken in de verdiepingsfase van het Zinnige Zorg-project. De uitkomsten daarvan zijn concrete verbeterafspraken.

Meer actueel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11