IB-logo 03
 • Online dansen helpt mensen met reuma

 • Onderzoek reuma en Covid-19

 • Aan de slag voor mensen met Covid-19

 • Genoeg handtekeningen voor petitie!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
zondag, 26 January 2020 21:21

Wet langdurige zorg voor rolstoel of scootmobiel

Per 1 januari 2020 is de verstrekking van mobiliteitshulpmiddelen - zoals een rolstoel of scootmobiel - veranderd voor veel mensen die in een instelling wonen. Als je in een instelling woont zonder behandeling, kun je hiermee te maken krijgen. Het hulpmiddel wordt voortaan verstrekt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en niet langer vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor mensen die thuiswonen en hun Wlz-zorg ontvangen in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb), volledig pakket thuis of modulair pakket thuis (VPT/MPT) verandert er ook niets. Hun hulpmiddelen krijgen zij via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit geldt ook voor de groep mensen die wonen in kleinschalige woonvormen.

Het doel van de verandering is om de financiering en verstrekking van hulpmiddelen te vereenvoudigen. Nu zijn er teveel verschillende en onoverzichtelijke regelingen.

Gemeenten, aanbieders en zorgkantoren moeten over deze verandering tijdig goede informatie geven die helder maakt wat dit voor mensen persoonlijk betekent.

Meer informatie over de verstrekking en betaling van hulpmiddelen vanuit de Wlz vind je op   https://www.informatielangdurigezorg.nl/veranderingen/vanaf-2020/hulpmiddelenzorg-wlz.

Als je vragen hebt over deze verandering of als je problemen hebt bij het regelen of de verstrekking van hulpmiddelen kun je ook terecht bij het Juiste Loket: www.juisteloket.nl.

 

Meer actueel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11